Activiteitencommissie

Onze vereniging is een actieve vereniging, die heel wat activiteiten aanbiedt waar een groot aantal leden aan meedoet. De vaste jaarlijkse activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers en bestuursleden.
Uit een inventarisering van de bestuurstaken kwam onlangs naar voren dat ieder bestuurslid naast zijn/haar vastgestelde taken regelmatig een activiteit organiseert en dat dit zwaar drukt op de beschikbare tijd van de bestuursleden. Daarom is het idee geopperd om een activiteitencommissie in het leven te roepen.
Deze commissie gaat alle activiteiten coördineren, zorgt indien nodig voor vrijwilligers, draagt ideeën aan en houdt contact met het bestuur. De vaste activiteiten waarbij geen bestuurslid betrokken is, lopen uitstekend en zullen weinig aandacht nodig hebben. De overige activiteiten worden door het bestuur aan de commissie overgedragen, waarbij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers een belangrijke opdracht zal zijn.
Kortom: een uitdagende, veelzijdige én dankbare taak!
Voelt u zich aangesproken door het bovenstaande en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Christa Haasnoot: voorzitter@verenigingreumaactiefdepeel.nl

© Copyright 2016 vereniging reumaactief de peel.