Het Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onder 'besturen' kan worden verstaan al hetgeen wat noodzakelijk is om de vereniging, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt zij in het belang van de vereniging. Er zijn verschillende wettelijke en statutaire verplichtingen, maar daarnaast draagt het bestuur een (door de ALV mede) bepaald beleid uit. Het bestuur van de vereniging ReumaActief de Peel bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter , bewegingscoördinator, een secretaris, en een penningmeester .

Verder houd het bestuur zicht aan de AVG-Wet. Lees in het AVG-register (hieronder) hoe het bestuur met de persoonlijke gegevens omgaat:

Voorzitter:

Naam: Christa Haasnoot
Email: voorzitter@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie- omschrijving: De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Haar taken zijn:
 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Leiding geven aan het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Visiebepaling met leden.
Vice-Voorzitter :

Naam: Teun van den Bosch
Email: tvandenbosch2@gmail.com
Functie- omschrijving: Zijn taken zijn:
 • Belangenbehartiging door; Psychische en sociale hulpverlening, training en Reuma Inn.
Secretaris:

Naam: Paul Verbakel
Tel: 06-48571220
Email: Info@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie- omschrijving: De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn taken zijn:
 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie.
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Bijhouden van de ledenadministratie.
 • Redactie 't Kontakt.
Penningmeester:

Naam: Jos van den Boomen
Email: Penningmeester@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie-
omschrijving:
De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn taken zijn:
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
Bewegingscoördinator:

Naam: Astrid van de Ven
Tel: 06-29533388
Email: Bewegingsco@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Functie- omschrijving:
 • de bewegingscoördinator houdt zich bezig met allerlei zaken rondom de beweeggroepen en beweegactiviteiten.
Jongerencoördinator:

Naam: Bea Schepers
Email: Jongerencoordinator@verenigingreumaactiefdepeel.nl
Functie- omschrijving:
 • Ze houdt zich bezig met de problematiek van reuma bij jongeren.
 • Namens de vereniging Reuma Actief de Peel en de jongeren zelf gaat ze op zoek naar passende activiteiten.
 • Ze ondersteunt, informeert, verbindt en biedt contact met jongeren/ lotgenoten aan.Verder kunt u contact op nemen met de volgende voorzieningen:

PR E-mail: pr@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Redactie ‘t Kontakt E-mail: Redactiekontakt@VerenigingReumaActiefdePeel.nl
Website beheerder E-mail: floris_haasnoot@hotmail.com
© Copyright 2018 vereniging reumaactief de peel.