Lidmaatschap

Om aan activiteiten of oefengroepen deel te kunnen nemen, moet men lid zijn van Vereniging ReumaActief de Peel. Personen met een reumatische aandoening en hun partner kunnen lid worden. De jaarcontributie voor het lidmaatschap bedraagt € 22,50. Deelname aan een bewegingsgroep(en) wordt per kwartaal, bij vooruitbetaling, verrekend. De betalingen aan de vereniging zal middels een automatische incasso worden afgeschreven van je rekening. Deelname aan een van de andere activiteiten waarvoor een eenmalige bijdrage wordt gevraagd, zal per keer verrekend worden.

De ledenavonden en activiteiten buiten de bewegingsgroepen, om worden tijdig vermeld in ons informatieblad 't Kontakt en op de website. Een lid mag op de meeste ledenavonden een introducé meebrengen. Op de ledenavonden waar aan de leden een bijdrage wordt gevraagd, wordt er voor de introducé een bijdrage gevraagd tegen kostprijs.

Je kunt je aanmelden als lid door het onderstaande inschrijfformulier in te vullen dat je hieronder kunt openen. Je kunt het printen en opsturen naar:
Vereniging ReumaActief de Peel,
Antwoordnummer 549,
5700VB Helmond (geen postzegel nodig).
Je kunt het ingevulde formulier ook inscannen en per mail sturen naar info@VerenigingReumaActiefdePeel.nl .

Wanneer je een aanmeldformulier per post toegestuurd wilt krijgen, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging, tel. 06-48571220.

Upload vervolgens hier je inschrijfformulier!

Momenteel is deze functie om je aanmeldformulier via de site te sturen buiten gebruik. Sorry voor het ongemak. We verzoeken je om deze per mail te sturen naar: info@VerenigingReumaActiefdePeel.nl.

© Copyright 2018 vereniging reumaactief de peel.